Projekt Mladi umetniki sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Delavnice so zastavljene v smislu prepleta ustvarjanja in umetniškega razmišljanja v prepletu z dnevno rutino. V ustvarjalnem procesu bodo tako otroci reševali konkretne praktične in tehnične probleme in črpali izkušnjo iz vsakdanjega življenja, pri čemer bodo uporabili svoje sposobnosti in spretnosti. Izkušnja iz vsakdanjega življenja bo povezana s simbolno igro, znotraj katere bo otrok nehote vizualiziral svoje predstave in jih prenašal v likovni prostor. Pri tem bo poleg avdialne in vizualne izkušnje veliko vlogo igrala tudi kinestetična.

Otrok v prvih letih šolanja v raziskovanju sebe in sveta okoli sebe išče inspiracije ter motivacijo na vseh področjih dejavnosti. Je izumiteljski in ustvarjalen. Ustvarja in izumlja, ko odkriva jezikovne strukture in artikulira vsebine. Tu lahko govorimo o otroških umetniških delih, ki pa nastajajo samo v primeru, da ima otrok svobodo in ustrezno ustvarjalno okolje. Otroška likovna dela so spontana, duhovita, domiselna, izvirna, drugačna od običajnih tehničnih izdelkov in izdelkov odraslih ljudi. Specifično za to starostno skupino je sveže in drugačno estetsko pojmovanje ter izvirni tehnični kompromisi. Tako majhni otroci so neposredni, spontani, igrivi, njihovo ustvarjanje pa temelji na intuitivnem in impulzivnem doživljanju sebe in sveta okoli sebe. Z našimi delavnicami bomo poskušali vzpodbuditi ravno to specifičnost in drugačnost posameznega otroka.